Center for Medical Technology Innovation

Bracia Mroku - nałóg alkoholizmu i spotkania grup AA

Spotykają się codziennie rano w poszukiwaniu lekarstwa na swój podły stan. Kiedy go znajdują doznają chwilowej ulgi, przez moment czują się normalnie. Potem wraca koszmar: ból i cierpienie, poczucie wstydu, beznadziei. Nie widzą wyjścia z tej sytuacji, nawet kiedy drzwi do lepszego życia stają przed nimi otworem. Kiedy zaginie w górach człowiek, rozpoczyna się zakrojona na...

Center for Medical Technology Innovation

Jak alkoholizm wpływa na rodzinę?

O alkoholizmie w rodzinie coraz częściej mówi się jako o chorobie, która dotyka wszystkich jej członków. Okazuje się przy tym, że taka definicja choroby alkoholowej potwierdza się nawet wtedy, gdy pije jedna osoba. W zdecydowanej większości przypadków uzależnienie dotyka mężczyzn, od niedawna jednak nagromadzenie się sytuacji stresowych przyczynia się do tego, że problem w...

Center for Medical Technology Innovation

Choroba całej rodziny

Alkoholizm jest chorobą rodzinną – kiedy w rodzinie pije jeden jej członek, chorobliwe skutki jego picia dotykają niestety pozostałych domowników. Najczęstszym przypadkiem osoby uzależnionej w rodzinie jest mężczyzna, pełniący w niej rolę męża czy ojca. Ale problem ten eskaluje i coraz częściej zdarza się, że w rodzinie pije żona czy matka, lub dorastające dzieci. Czasy...

Center for Medical Technology Innovation

Charakterystyka choroby współuzależnienia

Gdy mówimy o skutkach choroby alkoholowej, zazwyczaj koncentrujemy się na tych jej konsekwencjach, które dotykają samego alkoholika, akcentujemy więc ciężkie schorzenia odnoszące się do nerek, wątroby, serca i żołądka. Tymczasem okazuje się, że dotyka ona całą rodzinę, a jej szczególnie negatywne konsekwencje dotyczą psychiki osób najbliższych alkoholikowi. Jeśli więc...

Center for Medical Technology Innovation

Charakterystyka osoby współuzależnionej

Istnieją dwa schematy działania typowe dla osoby bliskiej alkoholika. Pierwszy opiera się na wysiłkach mających na celu powstrzymanie picia, drugi zaś zakłada pasywność w przekonaniu, że nic więcej zrobić nie będzie można. Drugi z modeli występuje znacznie częściej, a choć pozornie wydaje się znacznie bardziej bezpieczny, w rzeczywistości może nieść za sobą wyjątkowo...

Center for Medical Technology Innovation

Alkoholizm w rodzinie i jego konsekwence

Jedna z najpopularniejszych definicji alkoholizmu mówi o tym, że choroba polega na utracie kontroli nad tym, jaka ilość alkoholu jest spożywana przez osobę uzależnioną. Przyjmuje się przy tym, że z ryzykownym nadużywaniem alkoholu mamy do czynienia nawet w przypadku szesnastu procent Polaków. Życie z alkoholikiem nie jest łatwe, a jego wyznacznikami są przede wszystkim...