Center for Medical Technology Innovation

Czy alkoholika można skłonić do leczenia?

Osoby, które starają się namówić alkoholika na walkę z nałogiem muszą liczyć się z tym, że odpowiedzią na ich starania będzie silny spór z jego strony. Jeśli nie dysponują wiedzą na temat choroby alkoholowej, opór ten może jawić się jako niemożliwy do zrozumienia. Jeszcze przed podjęciem próby przekonania osoby uzależnionej o tym, że leczenie jest jej jedyną szansą...

Center for Medical Technology Innovation

Czy alkoholika można zmusić do leczenia?

Co do zasady, aby leczenie odwykowe miało sens, alkoholik powinien poddać się mu dobrowolnie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi jednak o wyjątkach od tej reguły. Jeden z nich odnosi się do osoby, która nadużywając alkoholu przyczynia się do rozkładu życia rodzinnego, w tym również demoralizuje małoletnich i zakłóca tak spokój, jak i...

Center for Medical Technology Innovation

Jak alkoholik powinien wybierać terapię i cele leczenia?

Mówiąc o uzależnieniu od alkoholu warto mieć świadomość tego, że nie jest to wyłącznie choroba ciała, choruje bowiem również dusza oraz umysł. Zrozumienie tego uświadamia również, jak powinna wyglądać droga prowadząca do odzyskania zdrowia. Owszem, lecenie ciała wydaje się mieć ogromne znaczenie, nie można jednak zapominać o tym, że dysfunkcja kolejnych układów nie...

Center for Medical Technology Innovation

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu

Istnieje wiele programów umożliwiających osobie uzależnionej walkę z nałogiem alkoholowym. W przypadku zdecydowanej większości z nich przyjmuje się, że ich ostatecznym celem jest nauczenie pacjenta, jak żyć w abstynencji. Warto przy tym wspomnieć, że mamy do czynienia z chorobą przewlekłą, o sukcesie można więc mówić jedynie po osiągnięciu trwałej abstynencji, a więc...

Center for Medical Technology Innovation

Metody wspierania osób uzależnionych od alkoholu

Analizę form pomocy alkoholikom wypada rozpocząć od punktów konsultacyjnych, które w zdecydowanej większości przypadków są organizowane czy to przez samorządy gminne, czy to przez organizacje samorządowe. W naszym kraju jest ich już ponad dwa tysiące, charakterystyczne jest dla nich zaś to, że wspierają nie tylko osoby uzależnione, ale i członków ich rodzin. Niektóre zajmują...

Center for Medical Technology Innovation

Jak pomóc alkoholikowi w rodzinie?

Bez względu na okoliczności nikomu nie wolno zapominać o tym, że alkoholizm jest chorobą ciężką i przewlekłą, a tym samym pomoc w pokonaniu jej jest możliwa przede wszystkim wówczas, gdy nie tylko sam alkoholik, ale i członkowie jego rodziny zaakceptują ten fakt i przestaną uważać go za powód do wstydu. Niejednokrotnie okazuje się przecież, że alkoholizm bliskiej osoby jest...