Center for Medical Technology Innovation

Kobiecy alkoholizm i jego specyfika

Wiele zachowań jest tożsamych tak dla pijących kobiet, jak i pijących mężczyzn, mamy jednak do czynienia również z zasadniczymi różnicami, które występują pomiędzy nimi. Jedna z nich związana jest z tym, że panie znacznie częściej piją w ukryciu wstydząc się swoich problemów. Okazuje się więc, że i konsekwencje dla zdrowia pijących pań są często poważniejsze niż te...

Center for Medical Technology Innovation

Jak kobiety reagują na spożycie alkoholu?

Statystyki prowadzone przez lekarzy są wyjątkowo niepokojące, wynika z nich bowiem, że alkoholizm przyczynia się do śmierci czterokrotnie większej liczby kobiet niż mężczyzn. Okazuje się bowiem, że w przypadku każdej ze płci mamy do czynienia z nieco innym przebiegiem metabolizmu alkoholu, a zatem i konsekwencje zdrowotne związane z jego spożywaniem w nadmiarze okazują się być...

Center for Medical Technology Innovation

Jak kobiety i mężczyźni wychodzą z alkoholizmu?

Najnowsze badania naukowe potwierdzają, że proces wychodzenia z alkoholizmu różni się nieco w zależności od tego, czy mamy do czynienia z procesem typowym dla pań, czy też dla panów, w obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z nieco innymi czynnikami, którym moglibyśmy przypisać kluczowe znaczenie. Na pierwszy plan wysuwa się to, że unikanie osób i sytuacji zachęcających do...

Center for Medical Technology Innovation

Alkoholiczka wraca do domu

Amerykańska antropolog Margaret Mead powiedziała kiedyś: „Od najdawniejszych czasów największym pragnieniem człowieka jest mieć kogoś, kto będzie się zastanawiał, co się z tobą dzieje, gdy nie ma cię wieczorem w domu". A inna sławna kobieta, Marlena Dietrich, mówiła: „Przyjaciele? Liczą się tylko ci, do których można przyjść bez uprzedzenia o czwartej nad ranem...

Center for Medical Technology Innovation

Kobiety chorują na alkoholizm ciężej niż mężczyźni

Szybciej się uzależniają, trudniej im przyjść na leczenie i trudniej im wyzdrowieć. U alkoholiczek częściej występuje równoczesne uzależnienie od innych substancji chemicznych, głównie środków uspokajających, którymi usiłują je leczyć z alkoholizmu niektórzy lekarze. Wiele kobiet zaczyna pić regularnie razem z mężem, często po to, „aby on pił w domu, a nic w...