Alkoholizm w Polsce

Jak wynika z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spożycie alkoholu w Polsce rośnie w błyskawicznym tempie. Tylko w ciągu roku na głowę Polacy spożywają aż 8 litrów mocnych alkoholi oraz 99,5 litra piwa - liczby te plasują nas w czołówce państw europejskich. Powodów do dumy nie ma, a długoterminowe prognozy nie są niestety obiecujące. Jak problem alkoholizmu w Polsce kształtował się na przestrzeni kilku ostatnich lat?

Spożycie alkoholu w Polsce

Alkohol to w Polsce bardzo popularna używka, po którą sięga ponad 80% naszych obywateli. Spożywanie alkoholu niesie ze sobą oczywiście szereg negatywnych konsekwencji, związanych nie tylko ze zdrowiem społeczeństwa, ale także z bezpieczeństwem i sytuacją ekonomiczną całego kraju. Skala i natężenie tego rodzaju zagrożeń sprawiają, że alkoholizm w Polsce to zjawisko stanowiące ogromne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Przed wyzwaniem tym stoi oczywiście państwo.

Najczęściej spożywanym alkoholem w naszym kraju jest piwo - w 2013 roku stanowiło ono prawie 56% wszystkich wypijanych napojów alkoholowych w przeliczeniu na 100% alkoholu. Spożycie napojów spirytusowych na jednego mieszkańca wyniosło w  tym czasie 37,2%, a wina i miodów pitnych: 7,2%. W 2014 roku spożycia piwa wyniosło 98,9 l (5,44 l 100% alkoholu), wyrobów spirytusowych: 3,2 l (na 100% alkoholu), a wina i miodów pitnych: 5,8 l (0,76 l 100% alkoholu). W kolejnych latach liczby te wyglądały następująco:

  • 2015 rok: 99,1 l piwa (5,45 l w przeliczeniu na 100% alkoholu), 34% wyrobów spirytusowych, 6,3 l wina i miodów pitnych,
  • 2016 rok: 99,5 l piwa (5,47 l w przeliczeniu na 100% alkoholu), 34,2% napojów spirytusowych, 5,8 l wina i miodów pitnych.

Jak pokazują statystyki, alkoholizm w Polsce rozwija się w drastycznym tempie. Polska to jeden z nielicznych krajów europejskich, w których spożycie alkoholu wyraźnie wzrasta od 2000 roku. Z długoterminowych prognoz wynika również, że liczba ta ciągle będzie się zwiększać.

Ile piją polacy

Alkoholizm w Polsce - statystyki

Jak wynika z danych statystycznych przedstawionych przez PARPA, alkoholizm w Polsce najbardziej szerzy się wśród osób dorosłych - sięga po niego aż 38% mężczyzn oraz 10% kobiet przynajmniej raz w tygodniu. Osoby najwięcej pijące (powyżej 12 l 100% alkoholu w ciągu roku), spożywają 46,1% całego wypijanego alkoholu. Osoby mało pijące natomiast (1,2 l 100% alkoholu w ciągu roku) spożywają 4,9% całości wypijanego alkoholu. Polacy najczęściej sięgają po napoje alkoholowe w zaciszu domowym (65%), u przyjaciół i rodziny (24%), w restauracjach (5%), a także w klubach i dyskotekach (4%).

Co ciekawe, z badań przeprowadzonych przez PARPA wynika również, że im wyższy poziom wykształcenia, tym większy udział osób pijących. Znacznym problemem w Polsce okazuje się także kwestia spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Badania HBSC5 w Polsce pokazują, że ponad 21% dzieci w wieku 11-15 lat co najmniej raz w swoim życiu było pijanych, a 6,4% z nich spożywa alkohol przynajmniej raz w ciągu tygodnia. Od wielu lat najczęściej spożywanym napojem alkoholowym wśród młodzieży również okazuje się piwo.

Prawie 3 mln osób w Polsce, będących w wieku 18-64 lat, nadużywa alkoholu, z czego około 600 tys. jest uzależnionych. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Konsekwencje nadużywania i uzależnienia od alkoholu przejawia około 20% mężczyzn oraz 3% kobiet. Alkoholizm to problem, który oprócz samych uzależnionych, dotyka także ich rodziny - w Polsce liczbę tę szacuje się na około 3 mln osób.