jak wspierać alkoholika Analizę form pomocy alkoholikom wypada rozpocząć od punktów konsultacyjnych, które w zdecydowanej większości przypadków są organizowane czy to przez samorządy gminne, czy to przez organizacje samorządowe. W naszym kraju jest ich już ponad dwa tysiące, charakterystyczne jest dla nich zaś to, że wspierają nie tylko osoby uzależnione, ale i członków ich rodzin. Niektóre zajmują się również kwestiami związanymi z przemocą domową jako konsekwencją choroby alkoholowej. Warto zwrócić uwagę na to, że punkty tego typu nie mogą być postrzegane jako alternatywa dla leczenia alkoholizmu w specjalistycznych placówkach, nie wyręczają też innych służb o lokalny zasięgu takich, jak policja lub pomoc społeczna. Ich założeniem jest stanie się miejscami pierwszego kontaktu o duże dostępności. Punkty konsultacyjne pomagają też w dalszych krokach osoby uzależnionej, która jest odpowiednio zmotywowana. Zbliżone funkcje pełnią także telefony zaufania, dzięki którym można liczyć nie tylko na fachowe wsparcie, ale również na możliwość zachowania anonimowości. Najczęściej odpowiadają za nie społeczności lokalne i pomoc społeczna, choć tworzą je również organizacje pozarządowe. Dziś działa ich w naszym kraju blisko pięćset.

Z kolei stowarzyszenia i kluby abstynenckie pomagają osobom, które nie tylko mają świadomość choroby, ale również podejmują zdecydowane działania umożliwiające walkę z nią. Kluby takie wspierają też wsparcia rodzinie uzależnionego. Ich zadaniem jest rozwijanie tych umiejętności, które pozwalają alkoholikowi na powrót do zdrowia, a także wspieranie integracji osób uzależnionych ze społeczeństwem. Stowarzyszenia i kluby abstynenckie podejmują również działania profilaktyczne prowadząc grupy wsparcia oraz telefony zaufania. Udzielają też pomocy rodzinom osób, które wychodzą z nałogu prowadząc zajęcia takie, jak choćby trening komunikacji w małżeństwie. Wśród ruchów samopomocowych zawsze wymieniana jest także Wspólnota Anonimowych Alkoholików. Jest to najbardziej rozwinięta organizacja tego rypu licząca ponad dwa tysiące grup działających na terenie całej Polski.

Jednym z jej najważniejszych znaków rozpoznawczych jest dobrowolność i anonimowość. Nie ma konieczności rejestrowania się, aby uczestniczyć w spotkaniach wspólnoty, wsparcie udzielane jest przy tym bezpłatnie. Kluczem do sukcesu okazuje się między innymi zasada zakładająca zachowanie pełnej poufności spraw, które są poruszane na spotkaniach. Anonimowi alkoholicy dzielą się w ich trakcie własnymi doświadczeniami, pomagają sobie przy tym w rozwiazywaniu tych problemów, które są tożsame dla całej grupy.

wsparcie alkoholikaSpotkania odbywają się w określonych miejscach i czasie, co ułatwia dotarcie na nie nowym członkom. Co ważne, nie są one wcale prowadzone przez profesjonalistów, ale przede wszystkim przez osoby, które same są członkami grupy, a tym samym mają legitymację do tego, aby mówić o wspólnych problemach. Rozwiązanie takie jest chwalone zwłaszcza przez nowych członków grupy wsparcia, którzy nie muszą obawiać się nie tylko krytyki, ale i ocen dokonywanych na zasadzie uproszczeń. Same spotkania mają zróżnicowany charakter. Często uczestniczą w nich wyłącznie członkowie grup AA, bywa jednak i tak, że udział biorą również ich rodziny, przyjaciele, a także zaproszeni profesjonaliści, którzy pomagają w rozwiązywaniu szczególnie palących problemów. Skuteczność grup wsparcia jest zróżnicowana, badania potwierdzają jednak, że bardzo dobre rezultaty daje uczestnictwo w mityngach AA występujące w połączeniu z psychoterapią jako wiodącą metodą walki z nałogiem alkoholowym.

Warto przeczytać:

Czym jest polineuropatia alkoholowa? Czytaj więcej
Agresja po alkoholu – dlaczego alkoholik jest agresywny? Czytaj więcej
Objawy zespołu abstynenckiego Czytaj więcej