Skutki alkoholizmu

Alkoholizm to stale postępująca i przewlekła choroba, która potrafi ciągnąć się latami. Przez tak długi okres zawarte w alkoholu substancje psychoaktywne bardzo mocno wyniszczają organizm. Choroba alkoholowa prowadzi do poważnych konsekwencji związanych nie tylko ze zdrowiem fizycznym, ale odciska duże piętno społeczne, prowadząc m.in. do zaburzenia prawidłowego funkcjonowania rodziny i przemocy na bliskich. Jakie są więc najczęstsze zdrowotne i społeczne skutki alkoholizmu? 

Skutki alkoholizmu - oddziaływanie na organizm

Nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do niewydolności wielu układów w organizmie. Do jednego z najpoważniejszych problemów wynikających z alkoholizmu zalicza się marskość wątroby oraz nadciśnienie tętnicze, które z kolei prowadzić może do udaru mózgu lub zawału serca. Ponadto alkoholicy narażeni są na kardiomiopatię, czyli zmiany zwyrodnieniowe włókien mięśnia sercowego, które w konsekwencji powodują zaburzenia pracy serca oraz niewydolności krążenia.

Inne skutki alkoholizmu na organizm objawiają się również w chorobach układu pokarmowego. Osoby, które dotyka ten nałóg mogą borykać się m.in. z przewlekłym stanem zapalnym przełyku, żołądka, błon śluzowych, dwunastnicy, trzustki, a także z refluksem żołądkowo-przełykowym. Przewlekłe spożywanie napojów alkoholowych prowadzi także - zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn - do osłabienia wydolności seksualnej. Mniejszy popęd to jedno, natomiast w przypadku płci żeńskiej kolejne konsekwencje to: obniżenie płodności oraz przyspieszona menopauza. Z kolei u mężczyzn pojawiają się: problem z impotencją, zaburzenia wzwodu czy opóźniona ejakulacja.  

Skutki alkoholizmu widoczne są również w pracy mózgu. Nałóg prowadzi np. do powstania tzw. psychozy Korsakowa, która ma związek z zaburzeniami zapamiętywania oraz dezorientacją w czasie i przestrzeni.

Z wielu badań jasno wynika, że alkoholicy żyją znacznie krócej od osób, których ten nałóg nie dotyczy. Statystyki mówią, że różnica ta wynosi nawet od 10 do 22 lat. Wszystko za sprawą nieodwracalnych skutków alkoholizmu na organizm oraz ze względu na fakt, że nałogowcy o wiele częściej dopuszczają się popełniania samobójstw.   

skutki alkoholizmu w rodzinie

Skutki alkoholizmu w rodzinie

Choroba alkoholowa to nie tylko poważny problem osób, które popadły w nałóg, ale także ich rodzin i bliskich. Prowadzi ona bardzo często do zniszczenia więzi międzyludzkich, a nierzadko również do przemocy w wielu odmianach. Osoby borykające się z nałogiem tracą kontrolę nad swoim życiem, stąd pojawiają się u nich problemy w zakresie zawodowym, w relacjach partnerskich oraz w wychowywaniu dzieci.

Alkoholicy nierzadko sami decydują się na zerwanie więzi z bliskimi, po to aby w pełni oddać się spożywaniu napojów alkoholowych w samotności. Skutki alkoholizmu w rodzinie, takie jak: częste awantury, kłótnie, a w konsekwencji rozpad związku oraz odebranie prawa do wychowywania dzieci, niosą nieodwracalne zmiany w psychice wszystkich jej członków.

Niestety najbardziej poszkodowane w tym przypadku są dzieci, które przez rozmaite formy  agresywnych zachowań rodziców-alkoholików oraz zaniedbywanie przez nich obowiązków opiekuńczych, nie mają szans na prawidłowy rozwój. Nie licząc przypadków przemocy fizycznej, alkoholizm prowadzi do nieodwracalnych zmian w ich psychice. Stan chronicznego napięcia i stresu prowadzi choćby do tzw. syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), mającego związek m.in. z niską samooceną, lękiem przed bliskością i odrzuceniem czy nieufnością wobec innych. Skutki alkoholizmu na dzieci i na młodzież widoczne są szczególnie w ich późniejszym, dorosłym życiu, szczególnie w relacjach międzyludzkich.

Warto przeczytać:

Czym jest polineuropatia alkoholowa? Czytaj więcej
Agresja po alkoholu – dlaczego alkoholik jest agresywny? Czytaj więcej
Objawy zespołu abstynenckiego Czytaj więcej